Return

Messages

Now new messages are at the top!!


<h1>XD</h1>: t͔̜̹̩̬̬̪͑̍̍̔̾ͮ̀̽͌͑̈̓̿ͫ͐͘͘͠ö̴̪̗̜̠͎̝͈̺̝̱͓͖͚̏̄ͤ̌ͯ͛ͬ̓͗͌ͣͤͨͪ͗ͬ̏͢p̴̛̩̥̹̳̞͙̬̘̹̰̙̟͓̱̦͓͓̞̩ͪͦ̿̃̓ͧ̍̒ͧ̚̕͠͞k̢͔̗̥͚̼̗̜̻̙̤̻͈̝ͦ̒ͤ͗͑̋̊̀̍ͦ͛̓̔ͨ̀͆̅̇̓͜ͅͅä͑̀ͬ̋̓̔͗҉̨̬͎̖̖̬̭̳͇͉̤k̛̠̣̘̻͚ͥͬ͐̄ͫ͛̓̌ͥ̓́̕
Anonymous: Xd
Anonymous: i just wan 2 sae that norbert dis gierczak is idiot
cunny: cunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunnycunny
Anonymous: hello internet!
Anonymous: jd
Anonymous: yo men wot r u doin?
Sakura Kinomoto: heeellllooooo everynyan XD
Anonymous: ;DROP TABLE --:))
Fatass: I love gaming.
Fatass: I love gaming.
fred figglehorn: hello it is me,.
Anonymous: stoooop breaking it
Anonymous:
Anonymous:
Anonymous:
romano de roma: AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Anonymous: aoooooooooo
Anonymous: wtf happened here
Batmen: heheh i found it
Anonymous: FUCK ASS
Anonymous: Ĭ̵̧̡̨̡̧̛̛̩̪̤͕̥̤̤̪̥̩̱̘̠͇̦̘̹̗͙̳̝̯͇̠̘͎̮̬̱̺̣̳̠̙̤̟͍̤̙̜̱̹̟̟̠͉̞͍̮̫͔̫̩̻̩̙̗͚͈͚͍̗̖͓͇͉̱̯̪̟̱̹̘̪͕͙̠̤̦̉̉̓̎́̈̍͆͒̅̽͋͛̀̐͑́̆̾̍̆̄̈́́͐́̑̊̀͋͒̒̑̊̏̉́̀͋̊͗̽͐̃̌̅̒̃̒̀̐̀̒̄̃̒͆̈̈̋͛̆̈͆̀̄͋͗̆̈̍͗͒̆͘̕̕̕̕͘̕͜͠͝͝ͅͅ ̶̡̧̨̢̨̧̧̧̛̛̳͍͇͎̬̖̯͇̭̗̭̖͖̮͓̻̱̦̘̺̮͍͓̬̝͓͕̥͎̖͎̦̰͖̘͈̝̹͙͓̯͍̹̞̹͎̙̤̞̯̬̘͙͚̗̞̞̱̟͕̙̭͓̝̘͔͓̞̠̱͖̤̘͓̫̫͚͉̩͚̫̩̩͉̱͓͉̗͔̝͎̘̙͙͙̜̯͙̼̙͔͕͍͑̏͐̄̀͂̇́͊̽̈́́̀̄̓͌̏̾̾̿̈́́̅̿͊̅̈́͂́̑̋̅͐̌̑̑͂̔͆̃͐̅̓̆́̿̄̈͊͑̑͋̐́̿̊̕̚͘̚̚͜͝͠͝͠ͅͅͅL̷̛̛̛̛͙͈̟̃́̒̃́̉́̅̈́͂͒̄̽͆̽̎̏̔͗̂̈̀̒̎̂̋̋̊͛́̐̎̉̽̾́̒̀͛͂̇̇̎͑͛̊͊͛̒̍͐̂͛̄̓̊̽͑̈̆̑̈́̈́̓̀͐̑̉̆́̅̈́̈́́̑̐̃̈́̂̀̈́̋͒̽̉͗̀́̓̀̂̀̿̾̈̔͋̒̈́̅̄͆̂̈́͐̂͊͌̒̾͛͘̚͘̕̚͝͝͝͠͝͝͠͝͠͝͠I̷̢̨̧̨̧̧̧̧̢̢̡̡̢̧̢̢̢̡̢̨̢̡̡̡̡̧̢̢̧̛̛̪̘͈͎̱̭͈̭͈̫͉̱̻̬̼̪̠̤̬̪͖̫̗̟̦̹̲̦͓̞̻̪̪̥̖̥̳͉̲̩̗̘͕͕̖̼͎̠̣̳͔̯̟̗̻̝̙̻͖̯͇͚̩͈̖̦̳͉̗̪͇͎͚̮̲̘͙̬̗̫̺̫̩̙͈̤̱̤̪̙̥̭̺͓͓̘̤̻̰̫̼̤͈̳̫͙̖̝͇͉̼͉̤̟͚̻̜̼̻̙̣̼͕̻̬̘̮̗̯͇͖̹̰̳̱͚̼̙̠͔̪͉̘̦̪̠̺̭̭̦͔͕͖̼̭̩͉̞̘͓̙̬̖̙̞̜͚͇̲̠̪͎̟͕͉͓̝̪͔̟̪̦͖̘͔͇̘̪̥̟͚̱̮͈͚̲̳̗̪̳͈̘͔̭̥̘̞͇̞͉̫̜͓̯̗̫̝̝̝͉̬̮̖̙̯̖̿̎̀̊͆̐͒̈́̇̓̍̏͑̓̅͑͆̓̔͂̿̑̀̕̕͜͜͜͜ͅͅͅͅͅͅĶ̵̨̡̡̡̡̧̡̡̡̡̡̢̨̨̧̢̧̨̡̧̧̛͙̞͈̘̻͓̬̰̩̬͎̰̞͍̠̲͎̙̞̥͙̠̙̜̻̻̙̝̖̪̥͔͈͍͓̟̝̟͙͇̻̠̙͓̟͚̝͓̭̮̮͚̩̳̪̬̱͕͖̜͙̮̫̦͉͉̙͍̮̺̰̰̳̦̣̗̼̲͖̥͎̤̙̭̭̰̝̟̭͓̝̩͚̻̰͖̗͈̼͈͔̟͔͖̼̝͖̹̖̯̜̝̳̟͕̠̮̲͈̦̻̮͍͍̳͇̼̬̤͙̖̮͙̯̤̟͕̺͉͓̳̟̠̟͓̫̝̻͍̪̦̼͍̤̣̲̮͕̥̞͇̘͔̥͎̞̱͔͈̖̱͙̪͔̭̪͒̉̇̂̋̀̋͂͛̈́̔͂̓̒̈͊̃̽́̾̎̊̏̑͛̀̎͆́͒̅̉́̅̈́̍̀̔͗̃̓̊͋̈́̊̐̔̓̊͛̈́̌̔̍̀̂̓̀̅̿̃̋̌́̇̌̋͑̾͘̚̕̚͘͜͜͜͜͜͜͜͜͠ͅͅͅͅͅȨ̵̨̡̧̧̡̧̢̡̧̢̢̧̛̛̛̦̰̜̯̞̻̦̺̘̝̝̭̬̺̮͖̟̟̬̤̻̼̞̜̟̲̙͖̳̝̺͎̲̯̲̰̘̜̮̫͈͉͙̲̯̙̯̗̙̥̲͚͔̮̳͈̤̠̗̬͚̩͓̜̮͍̞̖̪̩͓͉̼͇̳̳͈̭͔̫̫̤̖̤̭̗̼̘̟̗̫̣̱̗͙̗̦͍̭̥͍͔̣̩̠̘̩͙̜̦̞̪͖̯͍̻̠͇̘͍̞̺̺̹̼̻̗̪̠͚̗̝͎̭̳͎̯̝͖̦̮̘̘̺͓̲̲̟̗̗̯̞͖̞͉̜̥̘͓̳̞̫̜̦͔̱̗̲̰͎͔̯̜͙̹̻͈̠̫̣̠̦̪̹̮̩͎̺̗̹̼͚̙̹̜͓̬̦̝̟̫̫̣̩͕̳̦̪͚͖̪̲̺͉̠͙̯͙̹̹̘̘̲̤̟͙̠̻͖̳̟̯͇͙̠͚͉̗̞͈̿̊̏͂̆̀̏̈́̅̊͑́̔͂̓̆͂̌̋̍̈́̃̿̾̄̏͌͂̾̽̊̏̀͛̈́̈́͛̑̏̄̓͗͌͆̆̈́̅́̈́̃͋̏̈́̋̈́̈́̄̓͑͑̊͑́̈́́́́̆̽̈́̂͂͆͊̂͒̾̾͒̈̀̐͛̄͐̏̂̐̂̏͋͋͊͋̕̚̕͘͘̚͘͘͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͝͝͝͝͠͝͝͝͠͝ͅͅͅͅͅͅͅͅ ̷̢̢̧̨̢̧̡̡̢̧̢̨̨̢̧̧̧̡̡̨̧̢̡̧̨̛̛̩̩͍̭̪͚̭̭̥͇̻̯̣̠͉̬͈̪̜̥̙͉͔̗̝̠̦̖̯̣̺͙̟̦̹̲̩͈̻͕̜̰̮̙͈̤̯̖̩̹̘̝̬̰̦̖͖̜͇͈̦̹̣̘̰̦͚̹̺̙̲̫̣̱̗̰͓̺͙̥̤̼͙̺̲̞̥͔͉̱͚̲̗̪̠͙̙̱̼̯̲̩͔̪̪͓͚̦̙̺͈̟͍̖̬̳͎̩͙̼̮͚͔͕̮͉̼͎̼͙̠̬͔͕͍̞̗̱͇͉̠̼̱̮̞͇͙̟͖̬̼̝͍͉̜͉̭̲͇̯̘̥̙͉͎͓̱̥͎̰̟̺̊̔̿͐͆̆̂̅̀̊̋̑͊̐̔̏̾̅̄̎̍̅͗̈́̿̆͊̐́͌̏̒͒͆͆̿͂̈͋̂̒̽͋͛̌̀̿̓̄̔̅̇̂̍̏̂̓͑͐̈́͗̀͑̇͆̒̒̊̑̓̏͛̐̅́̈̎̂͛̅̈̅̅͆̈́̂͐͊̊̐̉̈́̐̆̑̏̍̃̓̓͂̇͊̑̆̈́̾̐͌͑̑̄͗͑̓͊͊̃̇̊͒̈́͊̉̎̒́̉͊͆̇̾͂͆̌̔̉̍͂̓̎̂̽͋͗̒̿̋̎̎̈́͑̉̄͋̆̀̅̃̓̈́̎͒̾͛͑́̽̂̒̈́̽̅̏͋̀͌͆̽̽́̓̈́̎̃̿̈́̃̃̐̋̈́́̄̉͆̔̍̃̎͂̇̓͐̉̓͆̑̀͑͐̽̌͛̓͊̄̐͑̔͊̈́͒͘͘̕̚͘̕͘̕̕͜͜͝͝͠͝͠͝͝͝͝͝͝͝ͅT̸̡̡̨̧̢̡̢̡̡̨̢̧̧̧̡̢̢̨̡̧̧̨̡̢̨̧̛̛̛̬͙͚̦̪̜̖̫̼͈͖̠͔̺̱̲͍̭͉̩̫̳̪̣͎̝̞̠̙͕͕͍͉͉̦̝̺͖̩̞̣̩̱͙̺̱͚̲̱̖̝͖̭̥̹̬̦̠̱̝̳̗̮̙̭̫̱͙̰̟͍̺̙̭̟͕͚̳͔̻͖̝͚͎͉͎͚͎̗̱̳̤̼̣̱̜͉̖͉̩̬̭̭̺̳̯̯͕̭̮̝͎̺̳͍̘̬̭̮̻͎̝͕͎̙͎͓̟̺̥̞̞̱͉̖̮̖̮̤̙͚̭̻̫̯̤̩̻͍̥̪͙̻̺̥̟̘̘̭͓̗̮͉̞̪̟̱͔̭̼͙͓̥̜̮̙̱̥̹̲͇̤̞̩̰̜̫̲̭̼̭͙̰̩̤̰̰̞̬̼̖̲̭̙̣̠͖̬͖̹͎̼̫͉͔͙̳̲̜͖̗̞̻̦͈̘̳͖̼͔͖͉͍̞̘̦̗͕̹͙̹͚̲̬̻͇͉͖̖̘͊͐̊̃̔̏̆͛̽̔̍̆̐͊͋̇̉́̾̽̂̉̀̄̀͊̎̑͑̾͋͊͐̾́̂̿̏̃̓́̀͌̐̃̀́͋̀̆͛̈́̆̀̌́̈̀̄̇͒̀̓͐̉̓͋̽͑̋̿̈́̀̄͑͂͒̃͋͆̎̈̀͋̎̀̉́͛̄͊̽̒̈́́̌̑͋̂̓̐͑̐̋̆͂́̇̾́͂͐̀̌̐͐̄̾͌͂̉͛̕̚̕͘̚̚̚̚̕̚̕̚͘̚͘̚͜͜͜͜͜͜͜͜͜͝͝͝͝͝͝͝͝͝ͅͅͅͅͅO̸̡̢̧̡̨̧̨̨̧̡̢̢̨̨̢̧̢͓͈̮͓͇̝͍̹̗͍͎͉̜̖͉͖̬̞͓̙̹̮̤̬̗̙̝͎͉̥͚̦̦̬̘̯͇̖͎̖̗̮͇̘͉̬̯͍͉̣̱͍̹̲͔̭̤̭͈̼͉̟̖̹͍͚̣̪̲̜͇̩̳̳̼̙̼̫̱̤̜̟̘̩͕̞̰̼̝͇̯͔̫̠͇̞͍̺͖͔̲̭̲̤͖̳͈͍̰̯̭͔̼̯̳̙̪̣̝͈̤̝̞̦̝̫̺̘͍̜̳̦̰̱̫̣̰̱̣͖̰͉̩͕̠͈̩̹̗̭͖̞̹̟̺̹̻͙͖͊̇̔́̔̄͐̅̿̌̃͌̉̑̂̉͑́̅̉̎̀̔͗́̓́̄̐̂̍̊̓̓́̑̆́̆̉̏̐̅̆̕͘͜͜͜͝ͅ ̷̨̨̧̨̨̡̨̡̡̨͓̟͕͕̭͈̬̖̻͍̟͖̭͖͔͇̺̭͖͈̖͙͔̙̖̖̪͎̹̩̤̣͍̱͇̱͚͇̘̤̪̫͙͎̟̩͍͖͚̘̦͚̣̤̦͇͇̜̹̥̙̪̜̤̜̖̥͎͉̗̣̼̤͉̥̭̻̼̩̫̥̰͎̱̞͚̩̺̩̭̫̻̗̫͎̦̪̝̫̲͚̪̯̘̯͇̟̮̪͍̜̖̺̲̰͇̼̳̦̳̦̮̲̜̫̦͇̗̯̹̥̻͍̥̠̝̯̼̣̼̪͉̫̙̘̫͕̺̘͉̱͐̾̃̿͐͛̉̅̏̉̃͜͜͜͜͜͝ͅͅͅK̷̨̢̧̡̨̢̢̢̧̢̧̢̢̨̧̨̡̧̢̢̡̢̧̢̢̛̛̛̛̛̛̛͍̖̗̟͈̬̜͕̥̮̣̼̟̬̪̳͙͔̣̻̮̗̝͇̥̟̖̤̩̙͖͔̠̹̲̲̳̫̯̳̯̬̬̫̪̺̩̻͇̘̹͔̥̲̦̫̼̦̝͖̱̠̼̯̼̮̙̮͇͕̲̜̟̘̜̤̬̪͔̗͍̮̫̫͔͓̟̰̪͔͙̪͓͕̙̰̯͈͇͇̠̬̪͕͙̫̹̳̜͚͕͚̬̘͉͓̻̻͔̤̘̼̼͕̻̦̩̖͔̩̹̘͎̯͔̮͖͔̹̙̦̤̫͙͔̤̣̻̺̣͔̫̩̮̼̖͇̞̤͎̯͖̪͍͇͉̜̥̖̰͙̰̺̙̤̻͚̜̺̭̝̺͔͇̖̪̘̹̭̳̫̩̰̰̘̜̭̱̫̣̤̖̣͕͈̙̙̰̩̺̟̥̯̥̮͇̪͎̲̻͕̺̪͉̪̫̱̘̬̱̯͎̪͚͔̜̱̟̫̹̲̪͍̩̫̖̹͇̫͕̖̬̟̤̞̝̣̥̜͓͍̥̩̥̖̱͋̃͂̈̋͑̇͊̽̾͐̓̐̆̽͗͌̇̽̌͑͆̌́͋̇̈̔̐͐͒̃̿̉̀̈́͐̏̔̍̾̿̊̄̐́̉͊̈́̓̋̈́͗̔̐̔̓͒̀̑̆̇̀̏̔̂̃̉͌̒̅̓̌̈́̈́̆̐̑͌͂̀͌́̐͌͌̓̊̆̅̍͊̈́̈́̃̓̌̓̇̍̿̆̀̈́͛̾́́͛̒̈́̅̆̉̾̆́̇̾͗̓̓̽͂̀̌̉̔̃̐͗̋̑̾̈́̌̂̈͒͊̑̿̔̉͛̀͑̈́̄͑̽͆̀̈͊̓̓͂̾̉̏̒͋̆̎̑͊͑̉͑̂͛̇̒̾̎̀́̍͆͒̑̂̀̃̿͂̑̑̈͂͛̓͗͋̿̃̾̇̀̂̔̓́͗̐͆̎̎̇͗̋́̆͐́̽̃̓̾̎̋̌̍̽̿̈́̇͑͗͗̅̒́́̒̎͆̈́̊̃̔̾̀̎̀̕͘͘͘̚̚̚̕̕̕͘͘͘̕̚͘͘͜͜͜͜͜͜͜͝͠͝͝͝͠͠͝͝͝͝͝͝͝͝͠͠ͅͅE̶̡̧̢̧̢̢̡̨̧̢̨̡̨̧̛͉͙͈̜͇̖͎̺͖͙̪̝̩̭͇̬̙̞̠͈͖͉̟͖̪̖̠̲̰͖̹͓̹̪͈̘̰̺͙̭̻̞̩̼̫͈͍̺̥̙̠̰͈̳̺̜̣̰̥̜͓̯̲̤̖͎̪̟̼̙̙͎͈̦͖̪͉̳̜̥̞̪͈̖̤͙̰̫͎̲̘̪̬͔̳͎͎͖͍͚͓͓̼͙̩̥͙͖͖͚̻̖͕͎̺͓̫̗̥̬̬̱͇͈̥̭͖̖̲̦͉̠͇͕͇̘̻̼͚̦͖̓͒͂̅͛̏̄̾͑͆̈̄͋̌̈́̂́͗̎͗́̋̑̈̆͆̊̇̎͆̊͛̂͋̀̀̍̽̓̂͛͗̉̕̚͘͘͜͜͜͝͝͝͝ͅͅͅK̴̢̡̧̧̢̡̢̨̢̧̢̢̢̢̨̡̨̡̧̧̢̢̧̢̨̡̧̢̢̡̧̧̡̧̡̨̡̛̛̛̛̛̭͕̦̙̫͈͙͙̭̣̟̭͚͙̖̺͚̤̤̪̭͔̱̼͎͖̲͉̳̟̞̟̮̲͙̻͕̠̮͓̹̫̙͎͎̭̳̤̪̤͓̘͕̙̘̰̳̞̯̲̩͍̮̪͙̗͉̮̭̺͓͍͖̠̞͍͚̘͎͍̠̜̰̱͚͇̖͎̙̤̼̠̦͓̼̠͍̖͈̘͚̮͙̞͖̘͚̯͓̲͇̺̻̯͔̦͔̥̲̫̣̦̳̳̤̫̪͔͔̻͎͇͍͓̮͕͕̳͈̺̮̯͉̱̳͖̠̬̳̞͉͇̜̳͍͎̥̼͎̮̻̫̲͓̩͖̜͈͉̜͎̬̱̱͇͕͍̱̳̮̜̬̫̲̳͖̺̰̙̣̙̞̩͚̤͎͔̣̭͈̪̤̹̥̱̲͔͍̺̩͖̟̮̹̻͈̘̣̘̱̬̞̼̞̖͙̼̪̟̦͗̂̏̍̍̈́̅̓͊͋̓̄̏̀͆͆̃̈́͛̀̓̿̀͂̓͆͗̃̏͋̏̍̋͑̍̌̇̌͆͊̒̔̒͋̇́̽̊̎͋̄͌̈͑͐̐̉͐̏͋̆̑̑̈́͐̏̀̀̈́̋̿̉̀̇̔́̔͗̔̌̍̾͒̂̒́̾͂̑̍͋̽̄̊̔́͐͂́̆̎̅̔́̒̈̏́͒̓͛̍̇̅̎͐̏̓͂̽͒̈́͛̀̈́̏̍̇̇̏͊͊̽͋͒̓͑͐̀̐̓̀̈́́͊͋̃̄͑͌́͑̋̉̓̊̒̾̈̂̐͂̒͆̀̂̉͂̈́̄͋͆̏̎͗̓̉͒̅̀́̇͗̄̀̌̿͒̋͆̄̈̈́̉̂̏̆̀̄͋̏͆̽̃̋̋́̀͋̈̄̀̂̕͘͘̕̕̚͘͘͘̚̚̚̕͜͜͜͜͜͜͝͠͝͝͝͝͠͝͠͝͝ͅͅͅͅͅͅ ̶̢̢̢̨̧̢̨̨̡̢̢̧̧̧̢̢̨̧̰̯̻̱̯̻̥͔̻̟̠̗̼͇̖̖̠͙̩̖͍̘̻̳̖͉̞̣̬̮͖͖̥͙̼̼̯͎̻͇͈͔̰̮͙̯͈̬̖̪͈̝͔̝̟̺̗̠͉̩̖͚̤̝͓̯̩͎͇͚̦̙͕͔̪̠̰̝͚̫̩͚̻̺̠̳̫̹͙͙̭̖̘͓͍̻͚͎̤̫̰̠̜͎̜̞͉͓͚͓͍͈͖̦̼̬̲͓̞͎̟͎͉͓͉͙̳̘̱͖̻̦̗͚̯̯͉̹̮̖̥͎̭͍̯̖͕̮͚͔̰̫̮͚̝̦̮̭͎̹̺͔̜̘̖͕̙͎͕͉̪̭̺̝̹͉̙̫̟̬̬̣̓̇̂͒̽̄̍̌̊̓̓̈́͗̊͆̿̀̈́̓̏̀̓̊̃͊̀̽͆̑̾̒̓̾̔͑̂̉̎̇̀̋͐̍͘̕͘͜͜͜͜ͅͅͅͅͅͅͅͅH̸̨̧̨̡̡̢̨̡̧̡̨̢̢̢̢̡̨̧̨̢̨̧̡̧̛̛̛͚̪̘̦͉̗̼̯̗͇̬̘͈̤̯̪͕̲͎̺͔̟͙̻̯̦̹̪̙̼͉̦̠̠͖̤̰͖̣͖̣̖͈̙͓̠̺̪̱̬̬̪͕̯̹̗̘͓̤̲̺͕̮͓̲̠̺͇͈̦̮̻͖̯̱͔͕̹̮̩͖͕̲͎̘̝̦̤̤͈̪͓͉͇̜̬̻͙̞̯̱͍̱̪̼͔̠̳̯̥̰͎̝͈͖̞͈̠̝̭̟̼͈̹͙̠̳̻͍͎̼̯͚̩͖̦͙̮̰̖͓̙̤͚̳͎̬̟̞̬̱͓̟͔̼̝̮̻͉̹̭̣̮̙̯̭̳̜̱̬͖͍̮̳͇̖̠͖̙̙͉͎̺̟̳̯̝̩̯̣̮̜͎͚͓͉̫͉͎̻̥̜̜͕̤͍̪͕̟̩͈͚͈̝̻̘͖̪͕͍̪̳̗̝̯̤͉̬̮̹͔̞̙̬͍̗̻̖͕̯̟̠̥̞̹͚̞͉̮̯͙̙̼͖̝̘̼͎̓͑͊̌̈́͗̂̂̃̆͗̋͂̋͋́̽̑́̅͗̏͊̌̑͑̊̓̄̐͊͗͐̇̇̈̓̋͋̽͊̐͛̉̍̊̅̽̒͗̑͆͋͛̄͋̓͛̀̀̆̂́͌͒̌̅̐̑̇̂̓͂̈̀̎̂̊̓̓̅̽̄̐̌͂̑̍̏̽̀͂͗̿͊̓͂̓̀̓̏̉̓́͗̀̅̄̅̈́̃̀́̆͋̈́̽̄̂̍͐͊͊̈́͛̾̈́̒͐̇́̀́̂͊͌̌̄͐͊́͌͂̄͆͂͊̅̏͑̈́̉̎͒̆͐̆͗̊̊̈̒̅̄́̒̽͛̃͆̏͒̅̀̈́͋̅͂͂̿̾̽̃̾́̐͊̓̃̀͂͒̏͗͋̃̋̓͗̈́̽̂̈́̍̔̑́̈́̿́̐̐͂̾̒̆̚̕̚͘̚̚̕̚̕͘̚̚̕̚͜͜͜͜͜͜͜͜͠͠͠͝͝͝͝͠͝͝͝͝͝͠͠͠͝͝͝͝͝͠ͅͅͅͅͅA̸̢̧̨̢̢̢̛̛̛̛̛̛͓̪̫̖̬̻̯͍͍͖̘̬̝̭͓̦̖̩͇͈͎̮͕̤͎͓̥̭͕̬͔̜̠̘̮͖̠͚̠͇̤̣̰̪̬͙͕̭̺̘̦̰͔͈͙̭͕͚̦͋̓̀̃̽̒̑̓̌́̽͊̆̌̿̋̅̿̊͋̄̇̒̆̒̍́̑̀̐͆͌̽̂́͌́̅̇̽̂̊̃̒͛͂͌͒̀̈́̈́̑̃̒͐̾̏̾͊̔͒̅͛͌̊͒̆͐̔͌̊̉́̈́̈͗̋̏͆̿͊͐̒̽͌͊̀̉͗̈́̓́̋̆́͆̽̑̇̌̑͋̇́̇̈́͆̈̒̽͗̇͛̾̈͑̄̾̓͗̊̊̈́̏̾͛̃͂̈́͋̒͒͊̎̀̀͌̍͑̽̿̌̆̇̀͋̀̉̾͌̀̈́̾̍̑̾́̾͐̚͘̕̚̚̕̕̚̕̕̕̕̕̚͜͠͝͝͝͝͠͝͝͠͠͠͠͠͝͠͝͠ͅȞ̸̢̨̧̨̢̨̡̡̧̧̨̨̡̡̢̨̧̢̛̛̛̛̛̛͓͓̘͚̳̟̞̪͎͉͖̳̠̬͕͖̗̠̙̩͎͕̼̗̭̣̞̭̭̺̥̭̰̬̳̦̟͇͇̱̣͚̗̰͙̳̞̳̠̹͔͎̠̹͉̗̰͕̦̰̫̼̣̪̼̼̫̤͎̟̫̟̮̟̘̳̗͖̣̝̙͈̬̘͖̥͉̰͎͕̠̜͓̲̗̤͇̠͉͔̠̜͍͙͇̮̮͚̺͇̬̳̣̳̲̯̗̠̭̜͈̤̱͙͇̰̭̗̦̠͙̲̳͇̭̣̤̘̘̣͕͍̫̼̜͙̗͉̤̯̖͙̙̗̟͔͔̻̹͓̖̭̥̺̭̣͙̞̦̘̠̫͉͕͇̱̭̙͈̪̮̙̙͈̘̝͚̺̥̼̮̟̜͚̗̗̖̩͖̟̲͈̫̼̞͓̭͚̹̥̀̀̿̅̋̆̇̈́̃̌̍͌̓̏̂̍̊̔̊͗̾̅͗̽͐̿̉̿͆̄̏̊́͊̋̏͌̽͐͛̇͊̾̃̌̈́̃́̉̅̀͊́́̄͛͌̍̂́̔̑́̿̔̊̽̓̂̌̃̑̈̿͌̐̾̄̏̍̈́͂̍̀̓̄̈̊̌̓̍̓̄̂̈́̊̌̐̃̊̇̈̓́͆͌̎̈̉̽̏̄̐̃̋̋̇̅̓́̈̍̆̐̀͋̎̉̆̆͊̍̑̾̐̂̀͑̓̐̽̂͂̀̋̎̄̓̈́͆͌̿̈̓̋̀̂̉̿͆͗̒̀̀̏͗̀́̍̈́̉͗́̉̒̆̋̿͑̽̄̑̒̄̽̍̅͊͑͒̿̄̂̎̿́̆͐͂̌͆̀̓̋͗̀́̈́̓̔̓̅̓̈́̋̓́̑͒́́͑͘͘͘͘͘͘̕͘̕͘͘̚̕̕̕̚͜͜͜͜͜͜͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͠͝ͅͅͅͅͅÅ̵̢̡̧̛̛̛̛̛̟͖̗͔̞̖͎̠̖͖̻̪̮͙̜̙̹͍̮͉̦̜̬̹͕͙͔͖͍̦̠̺̞͉̮͇̗̘͓̻̟̼̫̥̫͇͑̀̄͑͌͌͗̿̌̈͂̋͆̀̾̒́͐̂̀̾̅̅̇͊̀̀̀͗̈́̈́̑̿͌͆̇̅̇̅͑̔̓̃̈̊̈́͋͆͗̀̀̎̉̆̈́́̈́͛͛͂͛̃̎̂̇̈́̄̐̌̔̀̀̾̈́͌̾̿̀̈͛̄̇̆̓̏̅̓̆͂̓̒̚̚̚͘̚̕̚͠͝͝H̶̢̡̧̧̢̡̢̨̨̡̡̨̢̧̧̢̧̛̛̛̦̹͓̩̹̞͍̘͉̮̗̩̦̤̻̖͈̱̙͎͙̘̝̥͈̫͕̝̺̱̪̼̫̙̟͖͎̰̩̫͖̜̯̲̞̳̤̙͇̺͔̳̦̘͇̘̪͉̗̣̲̣̭̲̬̟͈̖͇͈͍̙̣̘͓͎̜̱̻̩͚̭̮͓̼͈̦̮̻̞̫̮͓͖̪͇̳̞͚̯͉͙̫̹͈͔̝͉͉͎͕̮͚̜͖̱͙̻͕̞̳̠̖̠̥̙͕̦͙͓̭̰̞̬͓̪̭͉͉̱͖̬͆́̏̄̐̈́̋̓̏͋͌̌̓̐̑͊̀̀͂̒̒͐̉̓́͆̾̋̓͒͂͊́̾̍̾͛̿̎̎́͋̔̂̉͌̈́̃̊̓̿́͒̓̅̒̑̈͆̋́̏̏̇̿̐͛͛̄̋̀̒̐̍͗̓̓͗͊͋̽͑̂̿́̎̈́̊̋̉͊̀̾̀͂͐̐̑͛̓́̂͛̋̓̐͌͐̐̏̇̾̇̊̈́̓̆̂̍̓̉̊͛̇̈́͑̏̉͗͂̇̉͗̐̓͋̇̆̌̓͋͒̌̓̾͊̆̌̂̅̓̓̆̊̽̂̇͊̇̀̈́̑͆̓̀̿͆͋̓͒̾̌͐̅͆̍̏̉͋̅͆̔̐̈́̆͑̑͒̏̀̈̒͆̔͗̅̒͆͋̍́̽̀̅̓͑̀̾̏̎͌͐̈̅͐̍̐́́̈́͑́̊̎̉̔́́́͑̓̽̓͆͊̏͒̾̍̓͋͆͘͘͘͘͘͘͘̕͘̕̕̚̚̕͜͜͜͜͝͠͝͝͝͝͝͠͝͠͠͝͠͠͠ͅͅͅͅͅͅĄ̴̡̨̡̢̨̡̢̨̡̧̢̡̧̧̢̧̢̢̡̛̛̛̛̟̹̲̬͇̤̻̫̣̞͎̦̦̯͕̳͉͈̼̺̻̬̪̰͖̪̠̯̗͈̙̮̙̗͚̜̜̫̮͎͙͈̺͙̞̘̱̩̥̗̘̣͚̩̝͔̟̬̳͚̰͔͓͎̜͓͖̙̗̲̖̼̝̯̰͙͍̫̲̞̰̰͚͕̳̖͉̖͖̼͖̗͈̫̫͖̤̠͓̜͈̺̞̺̼̬͕̘̼̤͎̞͈͓̗̩̠̩̫̣̣̼̩̪̫͖̪̩̞̺̣͎̮̯̥̹̲͇̭̳͍̖͓̰̰̏͒̑̒̌̉͛̇̈́͛̀̿́͆̓̀̈͊̿̆̅͑͌̆̂̐̋͂̌̓́̈͗̔͒̽͂̈́͗̍͗̄̊̋́͑̃͂̽̉̀̾̉̅͆̎̎̽̐̏͛͆̾̿̑̈́̅̈́͌́̓̏̈̕̕͘̕͜͜͜͜͜͠͠͝͝͝͠͝ͅͅͅͅḦ̶̨̨̧̨̡̧̨̨̡̡̨̨̧̢̡̧̢̢̧̡̢̡̛̛̹̺̲͚̬̠̯̬̩͍̹̫̲͕̮͎̝̹̘͙̱̘͍̳̼̭̱̻̣̹̞͕͖̺̭͔͚̗̜͔͕̳̥̼̼̤̩̩͈̻͚̩̤͇͎̺̟̭̪̞̙͕̩͙̹̺͔̤̯̣̮̘̜̙͇̥̺͙̣͖͉͇͍͓͔͍̲͙͈͖̥̮̩͔̘͇̮̩̖̗͇̲̼͇̜̘͎̺̣̭̟̣̰̮̣̺͙͖̰̤̦̼̘͈̤̟̙͎͓̥͓̰͖̖͈͇͈͙̳͍̲̞͍̣̰̱̪̖͈̟͚̘̘̦̪̼͎͉̗̬͎̳͖̱͈̗͕͉̝͉̫͚̞͔̱̩̰͎͚̻̳͈̠̭̪̩̭͙͈̻͍̟͕̻̲̟̟̱̠̺̻͙̻̭͖̤̞̹͇͕́̉͗̅͊̀̉̈́̐̓̍̓̃͌̌͛͆͋̈́̏͆̀̃͑̈́̋̅̍̔́͑̇̌̈́͑̂͛́̓͐̅͒̀̔͆́̔̆̒͊͒͑̓̇̊͌̌̃̽͐̄̓̈̌̾͒̿̈̈̓́̾̋͑͑͒͆̔͋̀̓̍̀̎͊́̂̐́͒́̎̌̈̀͛͒̂͌̂̎̽̌̇͊͆͊̀̍̎̀͒͌̇̒̈́͋̐́̓̐͋̀̓̉̃͗̆̎͋͐̆̆̀͊͌̿́̄̑͆̍̽͐́̓͛̂̉̀̿͌̃́̐͛̿͑̀̃̾͋͆͂͆̍̈́̆̀͛̔̔͐̇̆̿̃́͂̇̌̓̋̎̈́͛͋̆̅̄̂́͐̓̂́̄̈͗̀̏̾̍̅̒̿̑̓́̔̇̋̎̈̔̋̇̀̊̓̆̔͐̂̅̍͊̔̽̍̀̋̄͗́̈́̅͘̕̚͘̕͘͘̚̕͘̚͘͘̚͘̕̚͜͜͜͜͜͝͠͝͝͝͝͝͝͠͠͝͝͠͝͝͝͠͝ͅͅͅͅͅͅA̶̡̧̛͕̩̹͓̭̗͎̳̭̫̰̥͕͈̼̟͙̯͇̗̤̣̳̥͌̓̀̊̓̀̊́͒͋̐͑͐͆̅̇̎͗͊̿̾͛̽͌̀͛͂͊͂͌̂̽̒̅̈͌̔̃̊͐̆͊͆̌̄̐̃̾̂̏̍̔͌̊͐̈́͊̾̎͗͆̌̋̽͆̂͛̏̉̉́̉͑͐̏̑̒̄̾͑̾̌̿̉͗̈̓̆͛̏̈́̄͌̅̏̒̐̋́͒̀̋́̔̅̎͑̆̏̔̈́͒̄́͛̒́͂̈̀̿̆̚͘͘͘͘͜͝͠͝͠͝͠͝͠͝ͅH̸̨̡̧̢̡̛̛̛̛̛̺͈̼̼̣͉̩͔͔̗̝͎͖͍̰̥̠͎̭̞̠̬̤̺̮̫̹͚̫̦̻̩͎̼͇̰̟̺̥̣͍̟̻̻̩̖̣͉̮̍͑͗́̈́̔̎̽́̎͊̿͊̅͋̍͌̋̈́́̔͊̌́̑̌̉̀̽́͋͂͊̂̃͊͊̾͊́̿̔̀́̉͒̈̀̈́̈́̈́͗̐͛̒͊̀̄̓̈́̀̄̐̓͌͐͆̋͐̏̔́̽̆̉̈̈́̋̈́̈́̒̈̄̀̇̽̓̇͒̈́̿͒͗̂͊͑̾̈͒̈́̓̈̌̓̈́̈́̂̏̍͘̚͘͘͘͘̕̕̕̚̚̚̕͘̚͘̚͠͠͝͠͝͠͝ͅͅA̵̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̱̠͈͍̝͕͈͖̣̞̮͔̥̠̹͍͙͖̯̹̟̞͓͇̿͌́͐͑͋̈́̒̀͂̆͌̍͐̃͆̊̈̌̈́̃̌͌́̓̀̀͌́̍̈̓̂͆͊̈́̑͗̓̓̈͑̂̈́̉̈́́̈́̑͗͑͂͊͂̏͗̈͑̈́̈́͛͛̈́̅̒͐̃͌̑̾̅̽̉̒̐͆͂͗̇͋̊͂̏̀͗̽́̄͊̎̆͐́̉̑̅̍͆͂̓̅̓̋́́̾̎͊̈́̓̈̉̓͊̾́̋̌̃͆̄̍̐́͋̀̈̔̃͛̒͒͆̓̒͑̓̉̽̋͐̋̓́̊̀̒̽̂̃̎̆̋̎̑̄̑̽͛̊̂̾̇̾͛̑̂͛̏͗͐͌̄̏͆̌̄͂̋̑̅̅͒͗̓͊̈́̔̉̊̉̋̾̌̈́̃͆̾̌́̽̀̔̎̿̀̀͘̕̚̚͘͘̚͘̕̚̕͘̚͘͘̕̚̚̕͠͝͝͝͠͠͝͠͝͝͠͝͝͠͝͠͝H̴̢̢̛̳͇͉̹̬̣̯̜̑͂̐͋̓̉̎̑̽́̽̅̈́̉̓̈̋͊̎̑̍̔͋̔̍̀̓̉͊̄͊͌̉͗̔̇̍̀̅͋͛̊͂͊̒́̿͐̌̅͑̓͛́̌͑̈̔̐̔́̿̃͑̊̔̾̽̄͌̏̏̈́̑̋́̒̊̌̋͊̆̒̔̿͒͋̍̆͑͊̓̓̄̽͑̊̾̔̀͂̉̎̄̌͒̅͛́̍̆̑͋̓͗͊̊͗͂̊͊̇͐̈́̄̈́͊̀̄̽̿̇̌̒͌̆̊̅̅̾̊̾̀͒̈́̐̈́̈́͐̓̉́̎̽̐̇̎́͊̇̌͂̏̽́͌̃̾́̓̈́̿̓̾̂̍͋̽͆̒̕̕̚͘͘̚̕̕̚̕̕͘͘͘̕̕͝͝͠͝͝͠͝͝͝͝Ḥ̸̢̛̼̹̩̩̬̝̟͎̙̣̳̹̙̬̺̺͎̰̹̭̦͔̞̫͍̺̾̌̒͌͑̆͌̓̈͂͂̎̓̉̉͋̑̑̅̒̃̑̀̃̓́͛͗̂̀̅̌͊̆̉͂̍̄͐͒͋͑̋̇͌̈́̅̌̃͗͐̔̔̎̔̅͂͑͋̓̀͌͊̇̊̕̕̕͝͠͠͝͝ͅͅĄ̸̢̧̨̢̢̨̡̢̛̛̛̖̹͈͉̟͚̼̫̪̼͔̳̯̟͕̲̫̪̩̤̜̲̼̬͈̭͚̣̫͖̩̻͖̜̼̗̼͕̭̝͎͈̮̮̯̬͖̼̱̙̗̗̩̩̞̻̪͕̤͓̘͙̰̰̲̻͇̜̠͓͉̹̗͔̩̹̞͍̻̦̟͕̬̪̘̲͈̗̖͉̠̜̩͚̳̞̜̦̺̻̗͈͔̞̝̗̹̫̥̥̬͎̳͎͍̯̣̪͚̞̖̃̓̿̽̈́̀͂͊̏͂͌͌̓̈̉̋̌̀̀͑̋̎̀͒̓̌̐̀̃̈́̃̐̓̒̽́̽͑́͌͆̿͋̎́̐̽͋̓͂̂̀́͌̒̀̈́̐̊͆̋̀͋̉̉̊̀̈́́̍̌̑̀̓̌̂͑̅̄͒͋̇̌̄̐̌͋̈̐͌͑̈́̾̑́͒̋̿͛̓́͂̄̽͒́͒̈́͆̉͐͆̈͂̒̾̏́̌͌̾͗̈́̎͊̔̓̊̚̕̕̚̚̕̕͘͘̕̚͝͝͠͝͠͠͝ͅH̴̨̧̢̡̢̧̨̢̢̧̧̨̢̢̧̡̧̛̛̛̛͙̤̘̱̣̣͓̮̭̼͎̺͉͎̮̯̣̬̺̲̪̜̙̣͓̜̱̞̰̪̻̮̗̮̪͔͔̝̮̯̝̖̳̱̙͖̮̞̹̘͚̣̯̼̬̮͓̼̙̤͈̻̼̖͚͓̣̝̤̰͖̜͍̺͍͚̩̯̼͍͖̜̳͓̭̳͇̻͉͚̠̼̯̖͍͎̮͈͚̝͚̪̙͎̣̫̗͍̟̘̺͙̥̮͇̥͎̗̳̞̘̗̯̭͍͖͚̪̪͈͎̜͈̹̱̘̲̦̟̮͈̙̗̩̘̰̦͍̭̪̭̬̫̰̯͈̙͎̣̪͈̮̘̱͈̳̬͍͎̮̖̥͐̓̄̑̅͌̈́̏͆̀̾͛́͊͊̓̇̑̑͊͂̆̀̽̏̍͂̔̀̊̈́͛̈́̐̂͗̀̌̈̓́̒́̈́͐̇̊͐͑̽͆̅͐̀̍̃̇͐͌̑̿́͆̋̓̄͌̐̓̃̈́͗̎̓͑́́͒͐̔͋̐̃͆͑͐͋͆̿̏́̏̌̚̕̕̚͘̚̕̕͜͜͜͜͜͜͜͝͝͝͝͝͠͝͝͝͝͝ͅͅͅA̷̡̧̡̡̡̢̨̨̨̨̨̧̢̡̢̡̡̢̢̯̘̮͈̟̞̜̳̼̥̣̖̝̬̼͎̞͚̹̟̣̤̜͙̝̪̬̗̳̪̤̩̹͖̗͓͕̮̬̰̞̮͓̟͕̤̳̦̼͉͙͚̠̺̙͕̖̹̗͓̠̹͇̼̞̟̫̖̪̝̩̹͈̱͉̰̣̗͖̝͚̙͖͎̣̟͔͖̦̝̝̦̯̖͍̪̹͙̜̖̥͍͍̞͙̻̩͚͖̜̪̞̮͈̗̙̻̜̟͕̪̪̹̥̺̱͎̟̳̬̖̬̤̻̭͕̤͚̗͉̼̳̜̭̮̼̗͙͖̺͎͔̫͓͈̮̩͈̤̹̦̣̟̼͈̟̬̪̰̓̃̊̊͌̍͑́̓̋̀́̀͒̋̀̓͐̆̈̿̑̔͑͛̊͛̅́̃͋̚͜͜͜͜͜͜ͅͅͅͅͅͅH̸̡̧̨̢̨̧̧̡̧̡̨̨̧̨̡̡̛̛̛̛̛̭͙̲͎̤̭̰͕̫̙̰̭͎̰͖͔͓̦̯͍̻̙͈̦̞̘̝͈̘͙͍͍͕̝̺̗̣̦̤̜͓͈̻̦͇͓̫͈̻͖̫͚̲̟͇̺̟͖̥̫̠̮͕̲̫͖̜̺̞̼͉̖͔̘̞̠͕̘̦͔͓̤͓̣̘̣̮̟̤̦̜̯̦͇̝̬̥̜͉̻͎̤̭̯̣̜̥̹̰͓͇̱̲̦͓̬͎̘͓̥͇̘̳̬̥̱̻̖̱̮̖̗̘̲̪̝̗̪̯̲̭̘͇̗͉̯̼̞̲͕͍͇̖̘̬̫͙͚̲̤̮̣͈̲̭̤̖̜̥̼̳͕̫̱̺̘͙̖̹͎̃͌̿͗̌̒̇̄̽̈́̐͌̏͂̆͋̃̉́̂̏̇̒̀͒̾̓̂̈́͗̾̓͐̈́̆̐̃̎́̾͒̒̿̉̈́̌̅̊͌̈́̅̀͗̆͒͂̄͗̆̉̌̒̅͌́̍́̊̇̐̾͋͊̀̂͗̄̿́̀̏̊͌͆̇̈́̊̈́̋͆͒́̍͊̃̃̿͋̈̑͗͒̇͋͗́́́̋͌̅̏͋̓͛̽̄̀͗̅̆̈́̐͂́̎͊͗́̈́̾̾̽̈́̈́͂̑̈́̑͗̄̒̒̌̔̓͛͐̾̾͂̏̄̔̔̈́͛͗͆̇̀̈́̒̈́̒͆͆̈́͂͊̀̐̿͆̆̀̾̀͂͑̈́̇̑̇̒͐̆̇̈́͑͗̉̽͂̈̉́̈́̓̅̓́͆̐͗̈́́̀͗̈́͘̚̕̚͘͘͘͘̚̕̕̕̚͘͘͘̕͘͜͜͝͠͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝ͅͅͅÀ̵̡̨̨̨̨̢̨̡̨̧̡̡̧̧̢̡̡̡̢̧̨̨̨̧̢̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̪̩̤̖̦̝͓̟̝̝͎̩̠̦̱͓͉̝̰̤̜̥̳͕̲̗̖̹̜̩͈̭͚̝̲̣̞̭̪̩̹͖͔̫̳̺͉̮̳̞̠͇̺̻̤̺̬̲͕̞͚͍͖̣̻͍͇̯̭͙̫̪͕͔͕̪̩̗̰͍̟͓͉̲̦̩̺̘̯̜̮̱͇̟̯̫̺͍̥̰͙̞̪̳̙̙͉̠͍̠͉͚͔̼̥̺̻̹̮̰̺̲̤̫̟̦͎̞̰͎͇̝͈̖͎̬̹̮̰͇͇͎̝͖̹̭̠͎̻̹̘̰̰͉̤̠͖̱̘̥̣̳̹̬̻̰̬̝̳̠̫̲̯̙̬̩̘̩̘̰̩̥͉̠͉̘͓̯̯͈̱͖̟̙̬̺͖̗̻͓̘̤͎̣̺̞͚̠̰̲͎͙̲̱̱̘̝͙̞̮̠̩̮̰͎̮͍͖̙̲̙̙͔͖͈̰̞̥̹̦͎͉̭̞̮͔̺̲̰͕̤̗͉͉̘̮̖̅͆͑̀̂͛̆̑́̈͗̀̀̂͂̏͑̾͐̍͗̈́̍̀́̓̽̈̊͂̌̈́̈́̀̔́̎̉̄̊̌͌͆͌̿͆̈́͌̀̾͐̈̀̏̀͑͆͒́̉͂́͗͌̈́͒̈͊̅͋̄̃͆͐́̆̆̅̑͒̉̊̑͆͛̐͌̇̐̓̾̅̎́̈́̐̑̃̐̏̓͑͊̑̾͂̑̍͌͛̾̉̋̂̓͌͒̈̇̾̈́͑̎͐̃̉͐͂͆̆̐̓͊͗͋̋̆̀̿̃̑̃͑̈́̓̌̿̄͋̆̂̑͐̀̌̂͒͗͊̓͗̃̆͗̿̒͊͐͋̀̆͌͐͛͊͋̃̊̈̏͋̇͒̈͛͆͒̈́̎̐͌̍̾̅̒̈́͊̈́͆̀̎̽̓̇͛͑͋͘͘̚̚̚͘͘͘͘̚͘͜͜͜͠͠͝͝͠͝͝͠͝͠͠͝͠͝͝͠͠͝͝͠ͅͅͅͅͅͅḨ̸̨̧̡̨̧̨̢̡̨̢̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̝̫͎̠͈̙̙̼̲̯̱̳̯̰̣̤̖͙͙̹̬̦͚̥͈͕͈͚͖̘̳̟͖̩̺͎̮̗̪̳͖̝͉̭̺̪̦͖̭̜̻͚̥̹̬͓͖̞͙̝͇̥̭̹͇̻̟̼̥̦̗̯̪̩̬͍̬̙͎͍̮̞̩̫̣̰̪̬̳̬̘͔̩̻̹̞̬͈͇̩̳̟̣̤͉̲̘͚̥̗̫̗͇̰͍̜̺̤͈̥͕͇̹͍̀̓͗̌̉̊͋̀̈̓͋͗́͑̃̋͛́̃̈́̑͗̏̈́͒͊̒͌̉̒̑̆̔̍͒̃̎̋̀̑̊̊̌̌͆͊̉̀̾̀͌͐̽͆̌̽̂̆͋͛́͆̃͌̊̉̃͒̑͒͊̑́̀̈́̈́̈́̉̀̇̎̎͊͛́̉̑̄̐͛͒͌́̅͑̄̈́̉̌̑̈́́̆̒̈͐͗͊̽̀̎̑͊̽̋̅̌̃̑̈́͌͑̌͐͗̎͑͊͐͊̐̅̄̑̏͂̎̎̾͗̊̏͒̌̾͗̈́̆̀̈́̀̓̔̈̄̆̃̀̉̀͗̉̈́̀͂̀̾̈́͌͑̑̔͆͑̀̑͘̕̕̚͘͘̚̚̚̚͘̚̚̚̚͜͜͜͜͜͜͠͝͠͝͝͠͝͝ͅͅͅͅA̴̧̨̨̡̡̨̡̨̢̧̨̡̧̡̧̢̧̛̛̛̛̛̛̛̤̜͈̭̝̥̭̪̲̳͕̫̥̫̼̳̺̥͚̗̭̳͕͖̬̯͇̯̟̰̻͙̦̻̰̫̱̼̻̦̗̠̜̭̻͙̭͎̳̤̻̪̜̗͇͓̬͓͉̤̳̱͍̯̤͙̝̠̟͇̭̭̪̦̞͇͕̟̤̩͍̤͕͖͓̰͓̹̫̼̺͉͚̥͕̬̮͖̦̪͚͓͔͈̳͇͎̮̰̙̝̯͖͖̞̻̦̦͉̤̥̤̟͐̾̃͒̆̔̑͂̿͆̃͆͑͒̀̂̐͗̒͗͆̉̈̇̾̏͋̄̓̊̆̀̈̿̾͗͂̽͗̂̆̄̃̾́͋͑̂̾̃̊͂̈̏̓͊̋́̃́̍͛́̉̿͗̐͊̈̉̍͑͑͛̐̍͗̂̈́̈͆̐̅͂̄̀̀͒̈́́̿̋̂͒̔̐͑͛͋̿̀̏͗̉̀͒̍̔͌̈̌͂͆̐͂́̓̏̈́̈́̐͋̓̽̀̈́͐͑͗͐̄́̽̀̿́͆̈́̐̑̄͆̍̓͌̊̾̐̿͑̃̊̂̈́̎̐̅̓̉̀̄̉̉̊͊̊̀̍̏͌̀͂̾̅͂̔̓̾͆̽̽͂͐̾͗͐̿͋̄͛̈́̅́̆͒̀̍͛̏̓̅͊̅̾͌̓̎̐͒̿̏̋̈́̈́̏̎͂͐̐͂̅͒̐̀̇̏̀̍̀̆͒͘̕͘̚̕̕̕͘͘͘͘͘̚̕̚̕̚̕͜͜͜͜͜͜͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝ͅͅͅͅͅḨ̵̨̢̨̢̧̧̡̨̢̨̡̨̢̡̢̨̢̡̧̞͙̻̠̭͍̗͔̜̗̖̞͎̩͔̹͍͔̹̼͚̦̜̠̻̦̰͍̙̯͍͉̫͕̭̣̙̯̙̼̥̦̻̙̰̱̮͚̤̲̻͉͓͙̟̱̺͔̲͚͖̗͎͇̻̲̖̯̞̬̣̬̻͔̫̝̰̠̬͙͉̖͙̱̣̩̩̲̠̻͙̘͉̯̯̝̯̼̜͍̖̯͈̰͉͍͎̤̫͚̦̗̙̰̯͇̟̪͍̼̮̝͖̲͇͍̜̝̲̯̬̠̹̰͓͙͓̦̤̱̝̝̥̮͖̜̗̦̰̬͇̫̗̬͈̟̮̭͎̹̪̼̣̘̯̫͇̖͇̖͖̲̜̥̱̮̪̲̪̤̻̤̐͊͜͜͜͜͜͜ͅͅͅͅͅͅͅͅͅH̷̢̡̨̢̗̮̬͕̬͎̤̫̗͉̗̜̦̩͈͈̰̪̼̬̲̪̗̳̪̺̰̺̦̬̻̜̪̱̟̻͖̤͔͎̹̬̙̮̯͙̜̟̻̪͍̞̩̪̱̯͙͎̜̜̙̹̙̼͉̙̠̝̗̣̠̘̮͉͈̻̞̲̫͓̩̹̞͉̹͙͍͈̪̗͕̟̗͈̜͓͙̹̠͓͉̹͇̻̃͋̉̂̄̍̆͐̐̓̉̾̆̈̍͒̈́́̈́̽̈́̐̎͑̔̾͌̐̂̅̊̂̑́̐͆̊̽̉̅͗͗͑̈́̆͒̐̐͋̃̋̓̀̋͂̐̈́͐͊̆̉́́͒͊́͑̎̿̊̀̂̋̃͊̈́̔̄̒̈̿͊̈͊͒́̑̓̎̀̆̄̅͐̈̓̑̀̍͋͗̀͌̀́̊͛̌̑̑͐̈́̈́̊͆̍͛̊̀̈́͋̑͐͂̿̈́̊̅͛̔̅̃͐̉͆̏́̐͋̍̑̈̒͗̃̽͂̏̀͌̕̚̚̚̕̚̚̕͘̚̚̕͜͜͜͜͝͝͝͠͝͝͝͝͝͠ͅͅͅA̵̛̛̛̛̛̛͖͇̗̫̭̘͕̖̰͍̘̯̭̙͚̬̍̆̽̉̿̊̀̓̀͑͆̌͗̆͌̊̇̂͑̉͂̍͋̀̔̂̇̈̊̓͆̃̒̅̓͌͛͌̈́̀̈́̓̈́̈́̾͑̍̌̆̆̉̄̐͋̎̏̓͒͑̀̀̊͗́́̅̇̇̾̂̐͆̋̈́̌͆̋̓̒̈̽̃̾͒̀̔̑̒̓̇̉͑͛̔͊̓̈́̾̂̀́͛́̿̾̎̿͆͊̐̾͐̊̇̑̇͗̀͒͊͂̉͌̐̈́͛̎̾̊̇̕̕̕̕̚̕̚̚͜͠͝͝͠͝͝͝͠͝͠͠͠͠͠͝ͅH̵̨̡̧̨̧̨̨̡̢̢̧̡̧̧̡̢̧̨̡̧̧̢̧̡̨̨̡̛̛̛̩̪̼͚͇̥̖̺̤̪̼̭̪͎̪̯̬̖͉͉̜̭̯̹̯̘̯̘̥̠̣̼̝̣̪̝̰͍͎̼̭̩̩̙̙͙̘̬̞̱̥̼̭͍͍̹͉̫̹͉͙͕̹̣͚͈̤̝͕̮͙̠̮̯̤̯̝̞̺̱̘͔͕͓͎͚͕̭͇̼̲̗̼̼̟͇̟͕͎̻͕̰͉͈͚̲̝̞͓̲̲͈̟͎̤̩̦̻̦͙̜͚̼̫͇̙̘͉̹̭̥̦̳͓̤̪̰͕͎̱̼͎̙̹͔͉͍͖̖͈̬̤͙̘͓͎̻͕͓͕̠̩͕͔̜͈͇͚̦͕͇̞̮͕͓͎̦̳̰͉̦͈͕̞͓̼̘̘̬̦̟̟̖̥͕͇̬͖̣͇͔̝̭͇̬̟͓͚͈̘̞̟͙̻̰̝͈̥̙̪̫̳̰͕͎̺̹̪̰̲̥͙͚̲̺͎̰̗͉͙̟̞͇̲̩̹̰͑́͗͒͑̒̉̀̀͒̈̍̾̈́͒̇̂̎̿̓͛̀̔̔́͑̓̉͋́̅͒̍̈́͗͆͗̏͗̅̓̒̍̀̎̀͒̆̅̅̓̐̐̀͂͗́͛͆͂͂̎̚͘͘̚͜͜͠͝ͅͅͅͅͅA̷̧̢̡̧̨̛̺̱̺͔̗͈̜̼̭̘̟͍̺͙̣̥̪̳̱̩̹̩̹̲̺͇͈͉͍͎͉͉̟̟̻͉̟͎͉̻̤̠̠͍̯̘̬͎̳̞͚͙̠̤͙̙̯̪̻̤͕̩̤̘̝͚̳̘̹̰̰̲̥͔͎̳͈̫͚͖̼̯͍͔̫͎͔͙̻͖͍̟͍̤͌́͑̔͂͌̀͋̂̈́̃͐̈́̀̃̾̒́̆̔̒͌̎̈̑̐̈̈́̒̋̕͜͜ͅH̴̨̢̨̛̛̪͇̱̬̪̩͍̰̪̙̹͉̩̟̣̰̜̫̹̺̠͚̦̳͈̗̦̰̪̞͇̳̰̻̤͈̜̱̯̯̖͙̼̝̤̞̣͉̬͇̺̞̖͍̲͓̙̠͕̒̾͊̈́̿̊͋͗͒̈͑̔͋̈͂͂̆͐͐͒̒̌͒̈͂̋̎̃̄̑̍̉͛̽̆̆̌̄̐͒̓̒͆̽̀̈́̾̆́̓́͂̀͋̽͋̈́͗͂̐̀̒͒̔̀̑̑̈̔́̆̈̏̓̋͗̄̆̒̀̐̌́̾̀̔̏̀̈́̒̇͋͊́̔̆̏͋́̓̅͊̇̈́̒̆̌̃̑̈̔̓͑̑͗͊̿͛̋̇͐͊͗̽̄̈́̌̽̈́̃̅̓̓̿̂͋͒̏̍̋͆̈͐̽͋̿͛͒͛̋̅̃͂̉̇͘̕͜͜͠͠͠͠͠͝͠ͅĂ̴̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̹̝̳̬̭͋́͗̌͆̀́͑̆̊́̎͆̉͛͋̈́́̂́̈́́͆̀̋̈́̄͒̈́̀̔̊̓̓͐́̐̐̊͂̈́͗̀̂̀̂̀̈̃̾̿̏̀̈͐̐̿̾̂̈͌́̀̈́̆̆͐͂̀͌̓̿͂̇͗̈́̈́̎͂̾͛̍̆̓̏̈́̑̇̀̇́͛͂̓̒̊̒͊̑̈́̅͋̈́͌͗́̌̏̂͂̎̄̋̒̑̈̀̽̑̓̅͌̒̔̇̉̆͋̅̈̇͒̾̅̈̽̓͆͋̐͗͗͒̈͑̈̉͒̉̀̇̇̇͑́̽͒̆̿͒͂̇̔̽̃̅̔̽̓̇̈̓́͆̄̑̓̓̈̈́͛̀̈́̾́̍̈̍̀̉̋̐̆̅̆͌̎͑͊̌͑͋͆͑̇̄̎̄̑̑̀͌̈́͒̐̈́̊͑͂̀̂̊̋̈́̈́̅̑͋͌̅̚̕͘̚̚͘̕̕͘̚̚̚̚̚̕͜͝͠͠͝͝͝͝͝͝͝͝͠͠͠͝͝H̵̢̧̧̧̡̢̨̨̨̧̨̡̢̧̢̡͎͇̦̘̹̩̬̟͚̪̘̪̩̙̮͇̤͓̭̻̘͎̼̼̪̼̖̤̙̦͇̣̳̟̳͖̟͎̬͔̱͎̥̖̹̣͔̘̯̘̫̥̹͓̤̞̰̹̣̯̠̪̥̜̤̗̗͕̻̤̼̗͈̬͎̤͕͙̝͕̬̰̮̪͍̦̺̺̺͖̲̥̞̤̥̳͙͙̪̠̥̳̲̪̺͓̹͔̖̠̱̱̙̱̦̗͉͆̇͊̀͑͊̽̔̐̐͑̃̐̆̔͆̿̇̑̀͗͑̚͜͜͜͜͠͝͝ͅͅͅͅͅÄ̷̢̡̨̡̢̨̢̨̧̧̨̨̧̧̨̧̢̨̨̧̛̛̛̛̛̜͍͉̭̱̗͓̹̯̰͈̞̪̟̰̫̳̝̹̫̜̟̠̩̺̤̲̮̠̺͎̹̖̘͍̦̗̯̞̖̠̺͙͔̦͚͈͕̘̣͙̩̖͇̻̞̬̜͎̠͈̱͙̮̗̻͖̖͓̻̬̲̠͙̞̯͔͈̜͎͍̻̹̝̟͈͚͙̟̤͖͔͔͍̬͉̟̜̲͔͓͈͚͖͈̬̬̦̘̣̦̯̲̖̮̟̪͖̳̩̘͔̙͇͉͓͕̝̹͖̰̜̻̙̟͙̦̼̼̘͔͒̈́̌͗̍̀̃̾͒́̋͊̒́̄̈́̑̋̏̓̀̇̍̾͋͆͛̊̌̅̎̋̾͐̓̐̀̈́͊̐̇͌̽͌̌͋͂̔̀̋̿͌̓̿̿̄͋͋͆̀̇̎̂͑͑͐̇̅͆̾͂͆̍̏̄͑̈̋̍̿͐̇̓̓̌̅̏͗̈́̈́̾̓̐͋̓͛̑̈̿̄̈́̅̀̌̾̎̒́̽̆̏͐̄̑̆͋͑̊̀͆̾̂̐̓͌͛͐̐̽́̅͛͂̾́̊̾͑̆̃͋̆̈̾̈́͛͛̇͛̉̆̓̐̓̉̿͆͗̄̑͊̑̾͊͂̈̎͐̓̔̓̏̓̊̽̂̐͛̀̈́̑̓̏̌̍͊͗̍͋̇̄̈͋͌͊͆̑̈́̈̃̌͒͐͒̑͐̐͌͑̀̇̽͆̾́̿̌͂̾̂̂͘̚̚̚̕̚̚͘̚̕̚̕̕̚͘̕̚̚͘̚͘̕͘͘̚͘͘͜͜͜͜͠͝͠͝͝͝͝͝͝͝͝͝͝͠͝͝͠͝͠͝ͅͅͅͅͅḦ̶̡̧̨̨̧̨̢̧̡̧̨̛̛̛̛͇̼͔̥̗̖̭̥̠̳̗̮̘̜̦̩̘͎̬̣̻̺̝̝̦̟͙͎͓̪̭̹̹̗̮͔̩͕͕̫̖͍̗̖̤͉͎̺̟̞̰͇̲͉͇̰̰̗̘͚̜͈̞͍͖̫̣̱̝͙̘̗̗͈̗͍̮͓̳̥̩̭̙̹̫̮̳̫̩̖̠̱̮̰̗̮̥̻̩͖̳͍̗̗̞̖͈̟̪͖̤̻̫̙̺͔̖̘̣͉̮̭̼͖͉̱̬͕͇̪͛̓̇͂̓̎̃͒̊̎͋̂͒̇̊̈͋̾̆́̐̏̈͑̓̈́̅̌̎̉̿̃̈̉̂͋͂̋̓̃́̀̋̅͊͒̒̽̉̋̇̉̑̀̀̉̃̒̒̔̀̍̍̽̔̓̿̊͊̔͒̓̄͗̎̍̈́́̌̈́̈̈́̒͌̑̅̆̌̇̌̑̀͗͆͗̉͐̉̍̐͂̈́͋̈́̄̑͛͆̉̇̓̊̕̚͜͜͜͜͝͝͠͝͝͝ͅͅͅͅͅ
Anonymous: <b> EPIN PWNED </b>
Anonymous: uga uga
Anonymous: kek niggas be like
Anonymous: WOWIE THIS IS SO COOL I FIGURED THE PASSWURD ALL BAI MAISLELF!!!!111!1!1!!!!!
Anonymous: HI
Anonymous: hi
Anonymous:
KING'S: HAHAHA I AM SO TALENT
Anonymous: funwithhakase
BENIS:~~D: hahah benis hahahahha
Yee: Your site looks creepy
Anonymous:
Anonymous:
Hakase Kristakqo: H@ck3r42, btw my fb account is Hakase Yakemhuk, add me
Hakase Kristakqo: wtf, Nagisa is a male? Still, he's quite hot(no homo)
reczek: dopi
Willy on Wheels: This website has been vandalized by Willy on Wheels
Hakase Kristakqo: Thank you, duck!
duck: helo this is very cool POstIng
Hakase Kristakqo: Yes, indeed Nagisa is quite hot. Still, she dosen't compare to Hakase. Aside from being VERY HOT, she is also incredibly smart.
H@ck3r42: Also Nagisa is very hot, don't question it. And you should watch Assassination classroom if you have not already.
H@ck3r42: well shit, I flamed you and you kinda just responded very calmly. Time to facebook stalk you.... not creepy or anything. I blame stefan. Oh FYI stefan is not involved in this, i'm just some person with a screwed up macbook air and two much free time, that I totally don't spend watching anime.
Anonymous:
Anonymous: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⣶⠀⠀⣀⣤⣶⣤⣉⣿⣿⣤⣀ ⠤⣤⣿⣤⣿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀ ⠀⠛⠿⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠛⠿⣿⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⠛⠀⠀⠀⣶⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣤⠀⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠉⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣛⣿⣭⣶⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠉⠛⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣉⠀⣶⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠛
Anonymous: 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00100001
Hakase Kristakqo: What are you gonna do about it?
Hakase Kristakqo: congrats, FEAR ME!
FEAR ME: I figured out the password
FEAR ME: HELLO
Hakase Kristakqo: H@ck3r42, please tell me, who is your waifu and why do you think she's better than Hakase?
H@ck3r42: Hack my C0mputer and I will C0nc3de that ur Waifu is the supreme Waifu
H@ck3r42: Hack my C0mputer and I will C0nc3de that ur Waifu is the supreme Waifu
H@ck3r42: ANYWAY, Hakase is a shitty WAIFU, Get a better Waifu
H@ck3r42: JUST L00K at his IP @nd compare 1t w1th m1ne, One will be a pain in the ass to figure out and shouldn't respond to any pings, That's mine.
H@ck3r42: No I Was NOT THAT WAS FUK1n ST3F@N
H@ck3r42: I was intoxicated
H@ck3r42: I'm sorry for what I said
H@ck3r42: But still he's a better waifu than urs
H@ck3r42: Nagisa isn't even a Waifu
H@ck3r42: Nagisa is better than ur Waifu
H@ck3r42: Y0u c@nt h@v3 inf1nite W@ifus, Th3y will Ruin Ur L@ifu
H@ck3r42: Get A b3tter W@ifu Noob at life
Anonymous: YOUR WAIFU SUCKS MY GIANT COCK
Anonymous: Good luck surviving H@ck3r42
H@ck3r42: Ur Waifu Suxs
Stefan: You don't kn ow how to spell my name Aiden
Stephan: I HAVE WIERD SHOULDERS THAT CREEP DIMA OUT
Stephan: I forget Her Name
Anonymous: Stefan Batory is stupid cunt
Anonymous: hello?
Stephan: I like some girl in france
Stephan: I like a lot of shit
Anonymous: hi
YourMom: Chris Is Gay
Le THE: ily you, love from the swamp ok take care
Anonymous: Greetings from Cambodia : )
UwU: Hewwo there internetz! I wuv you oh so vewy much. UwU
Fascism : is different then Nazism
towarzysz Lenin: jak to jest być skrybą
twoj stary: haha ruhanie
Anonymous:
Anonymous:
Hacker 101: Go kill urself u pickle
WarsawdadSniper: Yo bro, keep keepin' real in the new deal, and go all the way in day of 2k, 19of course!!
Anonymous: HEJJJ!
Anonymous: owo
Anonymous: <img src="gif/same/shark1.gif"/>
drake drake: >.<
(me): uwu
drake drake: its not easy to solve 4 y
drake drake: its not easy to solve 4 y
Anonymous: swag
josh josh: thanks it work
josh josh: We live in a Bottom Text
Anonymous: lole yuiposter is a spook
Hello:: '
Anonymous:
Anonymous: REEEE Y'all normies get off my chatroom
endrew: [esfores]
Anonymous: I just pee in the municipal water supply lol xdddddd
Anonymous: sade :(
Anonymous: <?php echo test ?>
Anonymous: echo dap
Anonymous: le test xD
Anonymous: I love haruna annaka!!
Anonymous:
guest_account: henlo
<b>bold name</b>: <b>bold message</b>
TEST #2137: TEEEEEEEEEEEST
yessss: it works!!
<b>TEST 3!!!</b>: <b>THIS IS A TEST!</b>
EPICGAMER: TEST2
TEST: THIS IS A TEST!!
EPICGAMER: HELLO!!
arTE: miała być bowsette wyszło gówno, w sumie... to samo xd
minecraftgamer2007: a co tu sie odjaniepawla
arTE: ⢀⣀⡤⣸⡇⣤⣤⣤⣀⣀⣀⠴⣾⣿⣿⡟⣿⠏⡏⣴⣿⣿⣿⢏⣾⣿⣿⣧⢻⣿⣿⠆⣠                      ⣠⣶⣿⣿⢳⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢸⣶⣭⣻⢿⢯⣞⡝⣿⣿⣫⢃⣛⣵⣾⣿        ⢀⣾           ⣰⣿⣿⣿⣏⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⣯⣷⣾⢸⣿⣿⣿⣷⣿⡏⠁⣿⣿⡀⢸⣿⣿⣿⣿        ⣼⣿          ⣼⣿⣿⣿⡟⣼⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⡿⣟⣽⣾⣿⣿⣿⣿⡏⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡴⠿⢟⣛⣭⣭⣭⣭⣝⣀      ⢠⣿⣿⡀        ⣸⣿⣿⣿⣿⢱⣿⣿⣿⡇⣿⣿⡿⣫⣾⣿⣿⡿⣻⣵⣶⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⡀   ⢸⣿⣿⡇       ⢰⣿⣿⣿⣿⡟⣾⣿⣿⣿⣧⠹⣫⣾⣿⣿⣿⣫⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆  ⢸⣿⣿⣿       ⣿⣿⣿⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣎⢿⣿⣿⣿⣳⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆ ⢸⣿⣿⣿⡇     ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡻⣿⢧⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⢿⣿⣿⣿⣿     ⣾⣿⣿⣿⣿⣿⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⡎⣿⣿⣿⣿⡇    ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡜⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⢻⣿⣿⣿⡿⠛⣡⣾⣿⣿⡜⣿⣿⣿⣇   ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢟⣵⣟⣼⣿⣟⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢁⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣼⣎⢿⠿⢋⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡹⣿⣿⣿   ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢻⣿⣿⣿⣟⣑⣚⢍⣾⣿⣿⣿⣷⣦⣙⠻⣿⣿⣿⢧⣿⡸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢇⣿⠟⣀⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣜⠿⡟   ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡘⣿⣿⣿⡿⢟⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⡙⠣⣿⣿⣧⢻⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠜⡡⠞⠛⠃⠙⠿⠿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⠿⣫⠇   ⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣷⢜⣫⣽⢞⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⠟⠵⠷⢬⡙⢿⡜⣿⢹⣿⣿⢏⣴⠊⣠⠶⠿⢷⣦⣄⠈⢙⣛⡛⣃⣐⣶⣾⠏     ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣔⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⣠⡤⠴⠦⢤⣙⣿⣧⠛⣼⠟⣡⣾⣿⣾⣿⡗  ⠹⣿⣆⠈⣙⡇⣿⣿⡿⠋      ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢉⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠟⠃⢠⣾⣿⡷   ⠻⣿⣿⣴⣷⣿⣿⣿⣿⡇⠉    ⢻⣿⡆⢿⣇⠛⠉        ⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣲⣶⣾⠿⢀⣿⣿⠙⠁   ⡀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠰⣄⣀⣠⡇⢸⣿⣧⢺⣿⡄          ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣿⡇⢸⣿⣷⠠⣄⡀⢀⣰⡇⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡙⠿⠿⣡⣿⢿⣿⡏⣿⣷⡀         ⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣹⣿⣿⣿⣿⢏⣽⢸⣿⣿⣧⠘⣿⣿⣆⠙⠿⠿⢟⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⢲⢮⡿⣽⣷⣿⣿⣷         ⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢿⣿⣿⡏⣾⣯⡍⣿⣿⣿⡼⣯⣟⣛⣻⢶⢼⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⣿⣿⣿⠿⣫⣏⣾⢳⢳⢇⣿⣿⡿⡇        ⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣎⢿⣿⡇⣿⡿⡇⢻⣿⣿⣷⣝⠳⠷⢯⢏⣟⣾⡏⣙⣛⢛⣋⣥⣶⣶⣦⣄⡀⠐⠆⣿⣿⣿⣟⣫⢾⣿⣿⡇⠃       ⡸⠋⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣿⡜⠋⢀⡌⣿⣿⣿⣮⡩⢾⣯⣾⣿⣿⡇⣧⣣⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦ ⣿⣿⣿⣿⢏⣿⣿⠟⠁         ⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢟⣽⣿⠃ ⣾⣿⡘⢿⣿⣿⣿⣷⡮⣹⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢱⣿⣿⣿⣋⠚⣩⡵⣸         ⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⢦⣇ ⣿⣿⣿⣤⠓⠈⢽⣭⣾⣿⣿⣿⣷⡘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣡⣿⣿⡿⢛⡁⠘⢛⣱⡇         ⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡱⢿⣿⣦⡘⠿⠿⢟⣱⣶⣤⣽⡻⢿⣿⣿⣿⣿⣮⣙⠻⠿⠿⠟⣋⣡⣾⠿⢛⣥⣶⣿⣧⡀ ⠛         ⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣿⣶⣻⣿⣿⡏⠛⠿⡟⣫⠁⠸⢭⣝⣛⣛⣛⠿⡟⠛⢋⣭⣥⣶⣾⡟⠛⠋⢉⣁   ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢛⣛⠓⠉⠛⠇⣀⣤⠶⢎⠠⠇ ⣀⠈⢉⡉⠉⢀⡀⠰ ⠉⠉⠉⠉  ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡎⡳⠂ ⣠⡾⣫⣶⣿⣿⣷⣦⣄⣉⣀⣈⣁⣀⣠⣤⣾⣶⣦⣄⡀   ⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢟⠋⡱⠁ ⡰⡟⠑⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡦
Zbugowany: Zbugowany #4544
Zbugowany: ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡷⣯⢿⣿⣷⣻⢯⣿⡽⣻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠸⣿⣿⣆⠹⣿⣿⢾⣟⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡌ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣽⡿⣿⣎⠙⣿⣞⣷⡌⢻⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠹⣿⣿⡆⠻⣿⣟⣯⡿⣽⡿⣿⣿⣿⣿⣽⡷⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣷⣿⣿⣿⡀⠹⣟⣾⣟⣆⠹⣯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢠⡘⣿⣿⡄⠉⢿⣿⣽⡷⣿⣻⣿⣿⣿⣿⡝⣷⣯⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢿⣾⢿⣿⡄⢄⠘⢿⣞⡿⣧⡈⢷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢸⣧⠘⣿⣷⠈⣦⠙⢿⣽⣷⣻⣽⣿⣿⣿⣿⣌⢿⣯⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣯⣿⢿⣿⡆⢸⡷⡈⢻⡽⣷⡷⡄⠻⣽⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣏⢰⣯⢷⠈⣿⡆⢹⢷⡌⠻⡾⢋⣱⣯⣿⣿⣿⣿⡆⢻⡿⣿⣿⣿⣿⡟⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡎⣿⢾⡿⣿⡆⢸⣽⢻⣄⠹⣷⣟⣿⣄⠹⣟⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⡇⢸⣯⣟⣧⠘⣷⠈⡯⠛⢀⡐⢾⣟⣷⣻⣿⣿⣿⡿⡌⢿⣻⣿⣿⣿⣿⡌ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢸⡿⣟⣿⡇⢸⣯⣟⣮⢧⡈⢿⣞⡿⣦⠘⠏⣹⣿⣽⢿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⡇⢸⣿⣿⣾⡆⠹⢀⣠⣾⣟⣷⡈⢿⣞⣯⢿⣿⣿⣿⢷⠘⣯⣿⣿⣿⣿⣷ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡈⣿⢿⣽⡇⠘⠛⠛⠛⠓⠓⠈⠛⠛⠟⠇⢀⢿⣻⣿⣯⢿⣿⣿⣿⣷⢿⣿⣿⠁⣾⣿⣿⣿⣧⡄⠇⣹⣿⣾⣯⣿⡄⠻⣽⣯⢿⣻⣿⣿⡇⢹⣾⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢹⣿⡽⡇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣞⣆⠰⣶⣶⡄⢀⢻⡿⣯⣿⡽⣿⣿⣿⢯⣟⡿⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠐⣸⣿⣿⣷⣿⣿⣆⠹⣯⣿⣻⣿⣿⣿⢀⣿⢿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠘⣯⡿⡇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡈⢿⣳⠘⡄⠻⣿⢾⣽⣟⡿⣿⢯⣿⡇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠹⣾⣷⣻⣿⡿⡇⢸⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢹⣿⠇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠻⡇⢹⣆⠹⣟⣾⣽⣻⣟⣿⣽⠁⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣿⣿⠿⠛⠛⠉⠙⠋⢀⠁⢘⣯⣿⣿⣧⠘⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡈⣿⡃⢼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡙⠌⣿⣆⠘⣿⣞⡿⣞⡿⡞⢠⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠉⠁⢀⣀⣠⣤⣤⣶⣶⣶⡆⢻⣽⣞⡿⣷⠈⣿⣻⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠘⠁⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠙⠛⠛⢿⣄⢻⣿⣧⠘⢯⣟⡿⣽⠁⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡃⢀⢀⠘⠛⠿⢿⣻⣟⣯⣽⣻⣵⡀⢿⣯⣟⣿⢀⣿⣽⣿⣿ ⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣶⣶⡆⢀⣿⣾⣿⣾⣷⣿⣶⠿⠚⠉⢀⢀⣤⣿⣷⣿⣿⣷⡈⢿⣻⢃⣼⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⡶⣦⣤⣄⣀⡀⠉⠛⠛⠷⣯⣳⠈⣾⡽⣾⢀⣿⢾⣿⣿ ⣿⢿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠐⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠁⢀⢀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣌⣥⣾⡿⣿⣿⣷⣿⣿⢿⣷⣿⣿⣟⣾⣽⣳⢯⣟⣶⣦⣤⡾⣟⣦⠘⣿⢾⡁⢺⣿⣿⣿ ⣿⣻⣿⣿⡷⣿⣿⣿⣿⣿⡗⣦⠸⡿⠋⠁⢀⢀⣠⣴⢿⣿⣽⣻⢽⣾⣟⣷⣿⣟⣿⣿⣿⣳⠿⣵⣧⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣳⣯⣿⣿⣿⣽⢀⢷⣻⠄⠘⣯⣿⣿ ⣿⢷⣻⣿⣿⣷⣻⣿⣿⣿⡷⠛⣁⢀⣀⣤⣶⣿⣛⡿⣿⣮⣽⡻⣿⣮⣽⣻⢯⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢀⢸⣿⢀⡆⣿⣿⣿ ⠸⣟⣯⣿⣿⣷⢿⣽⣿⣿⣷⣿⣷⣆⠹⣿⣶⣯⠿⣿⣶⣟⣻⢿⣷⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⣯⣟⢀⡇⢼⣿⣿ ⣇⠹⣟⣾⣻⣿⣿⢾⡽⣿⣿⣿⣿⣿⣆⢹⣶⣿⣻⣷⣯⣟⣿⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢀⡿⡇⢸⡇⢸⣿⡇ ⣿⣆⠹⣷⡻⣽⣿⣯⢿⣽⣻⣿⣿⣿⣿⣆⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⢸⣿⠇⣼⡇⢸⡿⢠ ⡙⠾⣆⠹⣿⣦⠛⣿⢯⣷⢿⡽⣿⣿⣿⣿⣆⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠎⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⢀⣿⣾⣣⡿⡇⢸⢃⣾ ⣿⣷⡌⢦⠙⣿⣿⣌⠻⣽⢯⣿⣽⣻⣿⣿⣿⣧⠩⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⢰⢣⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⢀⢀⢿⣞⣷⢿⡇⠉⣼⣿ ⣿⣽⣆⠹⣧⠘⣿⣿⡷⣌⠙⢷⣯⡷⣟⣿⣿⣿⣷⡀⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣈⠃⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⢀⣴⡧⢀⠸⣿⡽⣿⢀⣾⣿⣿ ⢻⣽⣿⡄⢻⣷⡈⢿⣿⣿⢧⢀⠙⢿⣻⡾⣽⣻⣿⣿⣄⠌⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⢁⣰⣾⣟⡿⢀⡄⢿⣟⣿⢀⣿⣿⣿ ⡄⢿⣿⣷⢀⠹⣟⣆⠻⣿⣿⣆⢀⣀⠉⠻⣿⡽⣯⣿⣿⣷⣈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⢀⣠⠘⣯⣷⣿⡟⢀⢆⠸⣿⡟⢸⣿⣿⣿
arTE: dodawać na discordzie mózgi: arTE#9939
Yuiposter:

hi!!!


arTE: ty no, still better love story than twillight
Zbugowany: piękne
git git: Zbugowany
Anonymous:
Rage: goode website, frend!!!!
nigger: fuck
TOP: KEK
TEST: This is a test!!!
Anonymous: BAVI
*Notices bulge*: UwU whats this
BAVI: >birds are very important!!!
Anonymous: CLICK HERE
Anonymous:

WEEEEEE


Kim jest: Kim jest?
Kim jest: Ela?
Anonymous:
Hakase Kristakqo:
Joseph Stalin: Why why beatiful communism world fall and capitalists rise?!
Ela: Hej, jak udało Ci się zrobić tak fajną stronę???
Katarzyna kwiecista: Wlow!!! Sugoi and redpiled tbhfamalam
Hakase Kristakqo: @Raguspan Visit the index at funwithhakase.pl for more!
Raguspan: This webpage is boring so far, but effective.
Hakase Kristakqo: <3
Narutard: No to w sumie, to będzie ładnie wyglądać, tylko trzymać kciuki, żeby być na bieżąco, zaraz będę wnioskował o taga xD
Hakase Kristakqo: @Narutard Rzeczywiście, jeśli chodzi o wygląd to będzie coś podobnego do indexu: funwithhakase.pl
Narutard: Sam się uczę jeszcze, w grudniu egzamin xD Wszystko robione na formularzach, jeśli chodzi o pola tekstowe, co nie? Poza tym, możesz spróbować dać tekst na środku, może by to lepiej wyglądało :p
Hakase Kristakqo: @Narutard Dzieki! To mój pierwszy projekt
jungle is massive: bad man ting hood up
Hakase Kristakqo: <3 <3 <3
Narutard: Ty, ja też chce pisać takie fajne php B)
Anonymous:
Anonymous: <3
Stary Hakase: Spać młoda damo!
Gitara: Siema
Wale: Wiadro
Nano Shinonome: ja nie jestem robotem, to na moich plecach samo się przyczepiło
Хубэрт: Чики Брики
Anonymous: Hitler nie wiedział kappa
Hakase Kristakqo: No nie obsługuje rzeczywiście
Anonymous: "
Anonymous: KEK
Fridrich: baza danych ci nie obsługuje pojedynczego cudzysłowia
Fridrich: hasło to KEK
Anonymous:
Anonymous: *@Fridrich Później
@Fridrich: Później
Maciek: RURA
Fridrich: Ty we no to sformatuj jakos bo bieda ze az szok
Anonymous: It WORKS!!!!!
Anonymous: DESPACITO!
Anonymous: TEST 5!
: TEST3!
Anonymous: This is a test!
Despa: cito
Anonymous: Heeelllo!!

Enter your message!

Name:

Message:

Secret Password: