Jak otrzymać błogosławienstwo Reczka?

1) - dotknij jego 100pek