Liśćmi czy liściami? Rozwiązanie językowej zagadki raz na zawsze!

Liśćmi czy liściami – rozwiązanie dylematów językowych

W języku polskim wiele osób ma problem z poprawnym stosowaniem form dopełniacza liczby mnogiej niektórych rzeczowników. Jednym z najczęstszych dylematów jest pytanie "liśćmi czy liściami?". To powszechne wątpliwości, z którymi zmagają się użytkownicy naszego języka.

Reguły gramatyczne dotyczące form dopełniacza liczby mnogiej

Istnieją ogólne zasady tworzenia form dopełniacza liczby mnogiej w języku polskim. Jednak niektóre wyrazy stanowią wyjątki od tych reguł. Przyjrzyjmy się bliżej regułom gramatycznym.

Deklinacja rzeczowników zakończonych na spółgłoskę

W przypadku rzeczowników zakończonych na spółgłoskę, formę dopełniacza liczby mnogiej tworzymy, dodając końcówkę "-ów" lub "-i". Oto kilka przykładów:

 • drzew
 • książek
 • miast
 • kart

Deklinacja rzeczowników zakończonych na samogłoskę

Liśćmi czy liściami? Rozwiązanie językowej zagadki raz na zawsze!

Dla rzeczowników zakończonych na samogłoskę, forma dopełniacza liczby mnogiej tworzona jest przez dodanie końcówki "-ów", "-i" lub "-y". Oto przykłady:

 • kluczy
 • pni
 • szyj
 • dróg

Wyjątki od reguł gramatycznych

Mimo ogólnych reguł, istnieją wyjątki, które należy znać. Jednym z nich jest właśnie słowo "liści" zamiast "liśći".

Lista wyjątków od reguł gramatycznych:

 • liści
 • źdźbłów
 • gwiazd
 • kłód
 • ról
 • brwi

Rozwiązanie dylematów językowych

W przypadku wątpliwości co do poprawnej formy, warto sięgać po źródła językowe, takie jak słowniki lub poradnie językowe.

Liśćmi czy liściami? Rozwiązanie językowej zagadki raz na zawsze!

Korzystanie ze słowników

Zalecane jest korzystanie ze słowników języka polskiego, zarówno tradycyjnych, papierowych, jak i internetowych. Przykłady przydatnych źródeł:

 • Słownik języka polskiego PWN
 • Słownik Doroszewskiego
 • Wielki słownik języka polskiego
 • Słownik online: sjp.pwn.pl

Konsultacje z poradniami językowymi

W bardziej skomplikowanych przypadkach można skonsultować się z poradniami językowymi. Takie poradnie funkcjonują między innymi przy:

 • Radiu Publicznym
 • Uniwersytetach
 • Instytutach naukowych

Przykłady użycia formy "liści"

Liśćmi czy liściami? Rozwiązanie językowej zagadki raz na zawsze!

Oto kilka przykładowych zdań ilustrujących poprawne użycie formy "liści":

 • Na jesieni zbieramy liście z ogrodowych trawników.
 • Dzieci bawiły się, rzucając w siebie liśćmi.
 • Widziałem dużo liści na ścieżce w lesie.

| Forma dopełniacza | Przykłady |

|

|

| | liści
| liści dębu, liści klonu | | źdźbłów
| źdźbłów trawy, źdźbłów zbóż | | gwiazd
| gwiazd na niebie, gwiazd filmowych |

Podsumowanie

Poprawne stosowanie form gramatycznych jest istotne dla dbałości o kulturę języka. Mimo że istnieją ogólne reguły, zawsze należy mieć na uwadze wyjątki, takie jak "liści" zamiast "liśći". W przypadku wątpliwości, warto sięgać po wiarygodne źródła językowe, aby rozwiać wszelkie dylematy.