Kodowanie dla przedszkolaków - Kompleksowy scenariusz zajęć krok po kroku

Kodowanie – scenariusz zajęć dla przedszkolaków

Nauka kodowania w przedszkolu staje się coraz popularniejsza i z dobrym powodem. Wprowadzenie podstawowych koncepcji programowania we wczesnych latach życia może przynieść dzieciom wiele korzyści, rozwijając ich umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz kreatywności.

Kodowanie w przedszkolu nie musi oznaczać siedzenia przed ekranem komputera i pisania skomplikowanych linii kodu. Jest to raczej zabawa z sekwencjami, pętlami, zdarzeniami i instrukcjami warunkowymi, przedstawionymi w formie zrozumiałej dla małych dzieci. Dzięki temu mogą one w naturalny sposób rozwijać umiejętności, które staną się przydatne w przyszłości, gdy zaczną uczyć się bardziej zaawansowanego programowania.

Czym jest kodowanie?

Kodowanie to proces tworzenia instrukcji dla komputerów lub innych urządzeń, aby wykonywały określone zadania. Jest to język, który pozwala nam komunikować się z maszynami. Dla dzieci można to wyjaśnić jako tworzenie kroków, by pomóc bohaterom w grze lub historii dotrzeć do celu.

Podstawowe koncepcje

Nawet najmłodsi programiści muszą zrozumieć podstawowe koncepcje kodowania, takie jak:

 • Sekwencje: Seria kroków lub instrukcji wykonywanych w określonej kolejności.
 • Pętle: Powtarzanie tych samych instrukcji wielokrotnie.
 • Zdarzenia: Akcje, które inicjują określone działania, np. naciśnięcie przycisku.
 • Instrukcje warunkowe: Instrukcje zależne od spełnienia określonych warunków, np. "jeśli…, to…".

Przedszkolaki mogą uczyć się tych koncepcji przez zabawę, układając proste ścieżki, tworząc historie lub grając w gry edukacyjne.

Nauka przez zabawę

Zabawa jest najlepszym sposobem na naukę dla małych dzieci. Kodowanie poprzez zabawę pozwala im rozwijać umiejętności programowania w naturalny i angażujący sposób. Istnieją dwa główne podejścia do nauki kodowania dla przedszkolaków:

Kodowanie bezekranowe

Kodowanie dla przedszkolaków - Kompleksowy scenariusz zajęć krok po kroku

Aktywności bezekranowe, takie jak układanie poleceń czy tworzenie ścieżek, pomagają dzieciom zrozumieć koncepcje kodowania, zanim zaczną korzystać z urządzeń cyfrowych. Mogą one układać sekwencje z klocków, rysować ścieżki na podłodze lub tworzyć historie, w których bohaterowie muszą wykonać serię zadań, aby dotrzeć do celu.

Aplikacje i gry kodujące

Istnieje wiele prostych aplikacji i gier, które uczą kodowania poprzez zabawę. Dzieci mogą sterować bohaterami, układając sekwencje poleceń, tworząc pętle lub reagując na zdarzenia. Przykładowe gry kodujące to Scratch Jr, Code.org, Kodable i wiele innych.

Krok po kroku – przykładowy scenariusz zajęć

Oto przykładowy scenariusz zajęć nauki kodowania w przedszkolu, który można dostosować do potrzeb i możliwości dzieci.

Część 1 – Rozgrzewka

Rozpocznij zajęcia od aktywności rozgrzewającej, aby wprowadzić temat kodowania. Możesz np. zaśpiewać piosenkę o sekwencjach, odegrać scenkę lub poczytać książkę związaną z kodowaniem.

Część 2 – Aktywność główna

Główną częścią zajęć powinna być aktywność kodująca, np. gra lub aplikacja. Możesz podzielić dzieci na małe grupy i pozwolić im współpracować przy rozwiązywaniu zadań kodowania.

Przykładowa aktywność:

Dzieci grają w grę "Kodable", w której muszą stworzyć sekwencję poleceń, aby przeprowadzić bohatera przez labirynt. Następnie mogą dodać pętle, aby powtórzyć sekwencję wielokrotnie. Na koniec należy zareagować na zdarzenie, np. naciśnięcie przycisku, aby ukończyć poziom.

Część 3 – Utrwalenie

Kodowanie dla przedszkolaków - Kompleksowy scenariusz zajęć krok po kroku

Po zakończeniu głównej aktywności poświęć czas na utrwalenie zdobytej wiedzy. Możesz poprosić dzieci o narysowanie lub stworzenie własnych historii kodowania, w których bohaterowie muszą wykonać sekwencję czynności, aby osiągnąć cel. Możesz również zaangażować je w aktywności plastyczne lub konstrukcyjne związane z tematem.

Rola nauczyciela

Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w skutecznym prowadzeniu zajęć z kodowania dla przedszkolaków. Oto kilka wskazówek, jak to robić:

Przygotowanie

Przed zajęciami należy:

 • Zapoznać się z koncepcjami i narzędziami, które będą wykorzystywane.
 • Przygotować materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.
 • Dostosować aktywności do poziomu i potrzeb dzieci.

Podczas zajęć

Podczas zajęć nauczyciel powinien:

 • Jasno wyjaśniać instrukcje i koncepcje.
 • Zachęcać dzieci do zadawania pytań i eksperymentowania.
 • Wspierać ich podczas rozwiązywania problemów i przezwyciężania trudności.
 • Tworzyć atmosferę nauki przez zabawę i odkrywanie.

Integracja z innymi obszarami edukacji

Nauka kodowania może być świetnie połączona z innymi obszarami edukacji przedszkolnej, takimi jak:

Kodowanie dla przedszkolaków - Kompleksowy scenariusz zajęć krok po kroku

Matematyka

Kodowanie wspiera rozwój umiejętności matematycznych, takich jak liczenie, rozpoznawanie wzorów i sekwencji oraz rozumienie pojęć przestrzennych.

Język i literacy

Tworzenie historii kodowania pomaga dzieciom rozwijać umiejętności narracyjne, słownictwo i umiejętności słuchania.

Sztuka

Projektowanie postaci, tła i elementów gry to doskonała okazja do rozwijania kreatywności i umiejętności artystycznych.

Nauka

Kodowanie może być wykorzystywane do symulacji i eksploracji procesów naukowych, takich jak cykl życia roślin czy ruchy planet.

Poniższa tabela przedstawia przykłady aktywności integrujących kodowanie z innymi obszarami edukacji:

Obszar edukacjiPrzykładowa aktywność
Matematyka Układanie sekwencji liczb lub kształtów.
Język i literacy Tworzenie historii kodowania z użyciem kart poleceń.
Sztuka Projektowanie postaci lub tła do gry kodującej.
Nauka Symulacja cyklu życia motyla za pomocą sekwencji poleceń.

Podsumowanie

Nauka kodowania w przedszkolu może przynieść dzieciom wiele korzyści, rozwijając ich umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i kreatywności. Poprzez zabaw