Witamy na stronie https://funwithhakase.pl („Strona”). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Strony, szczególnie podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do użytkowników Witryny („Odwiedzający”), którzy odwiedzają ją bez przeprowadzania transakcji biznesowych oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu przeprowadzania transakcji biznesowych w Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez

Fun With Hakase (łącznie „ Usługi”) („Autoryzowani Klienci”).

„Dane osobowe”

Odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą zostać wykorzystane do identyfikacji, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której dotyczą takie informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, ubezpieczenie społeczne numer telefonu i dane karty kredytowej. Dane osobowe nie obejmują informacji zbieranych anonimowo (tj. bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) ani informacji demograficznych niepowiązanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Gości. Od naszych Autoryzowanych Klientów zbieramy następujące dodatkowe informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o profilu w mediach społecznościowych,

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz bezpośredniego gromadzenia informacji przez nas, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak wydawcy kart kredytowych, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak usługi kredytowe, ubezpieczeniowe i depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Gości i Autoryzowanych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te strony trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie zachowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Wykorzystujemy Dane osobowe w celu dostosowania Witryny, oferowania odpowiednich usług oraz realizacji żądań kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać e-maile do Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów w sprawie badań lub możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Autoryzowanymi Klientami w odpowiedzi na określone zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji.

Komu można udostępniać informacje?

Dane osobowe dotyczące Autoryzowanych Klientów mogą być udostępniane innym Autoryzowanym Klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Autoryzowanymi Klientami. Możemy udostępniać zbiorcze informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów, naszym stowarzyszonym agencjom i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość „zrezygnowania” z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub przez jakąkolwiek agencję działającą w naszym imieniu.

W jaki sposób przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez Fun With Hakase są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników Fun With Hakase, z wyjątkiem celów wskazanych powyżej.

Jakie możliwości wyboru mają Odwiedzający w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Odwiedzający i Autoryzowani Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niechcianych informacji lub kontaktowania się z nami i/lub naszymi dostawcami i stowarzyszonymi agencjami, odpowiadając na e-maile zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem

Plik cookie Google AdSense i DoubleClick

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w naszej Usłudze.

Ciasteczka

Plik cookie to ciąg informacji, który witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i który przeglądarka odwiedzającego przekazuje witrynie za każdym razem, gdy odwiedzający powraca.

Używamy plików „cookies” do gromadzenia informacji. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Czy na Stronie używane są pliki cookies?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu uzyskania informacji o preferencjach naszych Odwiedzających i usługach, które wybierają. Używamy plików cookie również ze względów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Autoryzowanych Klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a strona nie będzie używana dłużej niż 10 minut, automatycznie wylogujemy Autoryzowanego Klienta. Odwiedzający, którzy nie chcą, aby na ich komputerze były umieszczane pliki cookie, powinni przed skorzystaniem z https://funwithhakase.pl ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, z tą jednak wadą, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo bez pomocy plików cookie.

Pliki cookies wykorzystywane przez naszych usługodawców

Nasi usługodawcy korzystają z plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Więcej informacji na temat używanych plików cookie można znaleźć na naszej stronie informacyjnej dotyczącej plików cookie.

W jaki sposób Fun With Hakase wykorzystuje dane logowania?

Fun With Hakase wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, wersję przeglądarki, odwiedzane strony, datę i godzinę wizyty, w celu analizowania trendów, administrowania Stroną, śledzenia ruchu i użytkowania użytkownika, i zbierać szerokie informacje demograficzne.

Którzy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do danych osobowych odwiedzających i/lub autoryzowanych klientów w Witrynie?

Fun With Hakase nawiązało i będzie nadal nawiązywać partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do niektórych danych osobowych, jeśli muszą poznać podstawę oceny Autoryzowanych klientów pod kątem kwalifikowalności usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji.

W jaki sposób Witryna zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką i praktykami bezpieczeństwa. Dane osobowe naszych gości i autoryzowanych klientów są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymują hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie audytujemy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Informacje wrażliwe, takie jak numery kart kredytowych czy numery ubezpieczenia społecznego, są chronione protokołami szyfrowania, które mają chronić informacje przesyłane przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są podatne na błędy, manipulacje i włamania, i nie możemy zagwarantować ani zapewnić, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Autoryzowanym Klientom w przypadku wszelkich takich zdarzeń.

W jaki sposób Odwiedzający mogą poprawić wszelkie nieścisłości w informacjach umożliwiających identyfikację?

Odwiedzający i Autoryzowani Klienci mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji danych osobowych lub poprawienia wszelkich nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres .

Czy Gość może usunąć lub dezaktywować Dane osobowe zebrane przez Stronę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Autoryzowanym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji Danych osobowych z bazy danych Witryny poprzez kontakt. Jednakże ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć usunięcie wpisu Gościa bez zachowania niektórych pozostałych informacji może okazać się niemożliwe. W przypadku osoby, która zażąda dezaktywacji danych osobowych, informacje te zostaną funkcjonalnie usunięte, a my nie będziemy w żaden sposób sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby.

Twoje prawa

Są to podsumowane prawa przysługujące Państwu na mocy przepisów o ochronie danych

  • Prawo dostępu
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do usunięcia
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Prawo do wycofania zgody

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do „Dzieci”, czyli osób poniżej 18 roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych. Jeśli dowiemy się, że dzieci poniżej 18 roku życia przekazały dane osobowe, natychmiast usuniemy je z naszych serwerów.

Zgodność z przepisami

Ujawnianie danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z prawem. Ujawnimy dane osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wezwania sądowego lub żądania organu ścigania o udostępnienie informacji. Będziemy również ujawniać dane osobowe, jeśli będzie to zasadnie konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Gości i Autoryzowanych Klientów.

Co się stanie, jeśli zmieni się Polityka prywatności?

Poinformujemy naszych Gości i Autoryzowanych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Danych osobowych, których ujawnienia zażądał wcześniej Odwiedzający lub Upoważniony Klient, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub Upoważnionym Klientem, aby umożliwić takiemu Odwiedzającemu lub Upoważnionemu Klientowi zapobieżenie takie ujawnienie.

Spinki do mankietów

https://funwithhakase.pl zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych linków powoduje przeniesienie do innej witryny internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn, do których prowadzą linki, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem


Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2023 r